flower

משפחה מרוויחה יותר!

הצטרפי למשפחת ויקטוריה סיקרט ישראל ותהני מהנחות אישיות, מידע על מוצרים חדשים וקופונים הכי שווים

  close-popup
  phone facebook instagram instagram
  pop-trigger

  Anat Boutique

  אתר זה מופעל על ידי Anat boutique,

  Anat Boutique אתר זה, כולל כל המידע, הכלים והשירותים הזמינים באתר זה עבורך, המשתמש, בכפוף לקבלת כל התנאים, תנאי המדיניות וההודעות המפורטים להלן.

  בביקורך באתר שלנו ו/או ברכישת דבר כלשהו מאיתנו, הינך עוסק ב"שירות "שלנו ומסכים להיות מחויב לתנאים ולהגבלות המפורטים בזאת (להלן: "תנאי שירות ","תנאים"), כולל התנאים, ההגבלות ותנאי המדיניות הנוספים המפורטים להלן ו/או זמינים באמצעות היפר-קישור. תנאי שירות אלו חלים על כל משתמשי האתר, לרבות, אך לא רק, משתמשים שהינם גולשים, ספקים, לקוחות, סוחרים ו/או תורמי תכנים.

  יש לקרוא בעיון את תנאי השירות הללו לפני העיון באתר שלנו או השימוש בו. בכניסתך לאתר או בשימוש בחלק כלשהו מחלקיו הינך מסכים להיות מחויב לתנאי שירות אלו. במידה ואינך מסכים לכל התנאים וההגבלות תחת הסכם זה, אינך רשאי להיכנס לאתר או להשתמש בשירותים כלשהם. ככל שתנאי שירות אלו נחשבים כהצעה, הקבלה מוגבלת במפורש לתנאי שירות אלו.

  כל תכונה או כלי חדשים הנוספים לחנות הנוכחית יהיו כפופים גם הם לתנאי השירות. ניתן לעיין בגרסה העדכנית ביותר של תנאי השירות בכל עת בדף זה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן, לשנות או להחליף כל חלק בתנאי שירות אלו על ידי פרסום עדכונים ו/או שינויים באתר האינטרנט שלנו. זו אחריותך לבדוק דף זה מדי פעם להתעדכנות בשינויים. המשך הביקור או השימוש שלך באתר לאחר פרסום שינויים כלשהם מהווה הסכמה לשינויים הללו.

  החנות שלנו מתארחת ב-WordPress, שמספקים לנו את פלטפורמת המסחר המקוון המאפשרת לנו למכור לך את המוצרים והשירותים שלנו.

  סעיף 1 – תנאי חנות מקוונת

  בהסכמתך לתנאי שירות אלו, הינך מצהיר כי אתה לפחות בגיל הבגירות במדינתך או במחוז מגוריך, או שאתה בגיל הבגירות במדינתך או מחוז מגוריך ומעניק לנו את הסכמתך לאפשר לכל אחד מבני משפחתך הקטינים להשתמש באתר זה.

  אינך רשאי להשתמש במוצרינו למטרה בלתי חוקית או בלתי מורשית כלשהי, וכן אינך רשאי, בשימושך בשירות, להפר חוק כלשהו החל בתחום שיפוטך (כולל, אך לא רק, חוקי זכויות יוצרים).

  נאסר עליך להפיץ תולעים או וירוסים כלשהם או כל קוד בעל אופי הרסני.

  הפרה של מי מהתנאים תביא לסיום מיידי של שירותיך.

  סעיף 2 – תנאים כלליים

  אנו שומרים לעצמנו את הזכות לסרב להעניק שירות לכל אדם מכל סיבה שהיא ובכל עת.

  הינך מאשר בזאת כי אתה מבין שתכנייך (לא כולל פרטי כרטיס אשראי), עשויים להיות מועברים ללא הצפנה, ולערב (א) שידורים ברשתות שונות; ו-(ב) שינויים לטובת התאמה לדרישות הטכניות של רשתות או התקני חיבור. פרטי כרטיס האשראי מוצפנים תמיד במהלך העברתם ברשתות.

  אתה מסכים שלא לשכפל, לצלם, להעתיק, למכור, לסחור או להשתמש לרעה באף חלק מהשירות, להשתמש בשירות, או לגשת לשירות או לאיש קשר כלשהו באתר שדרכו ניתן השירות, ללא אישור מפורש בכתב מאתנו.

  הכותרות הכלולות בהסכם זה מופיעות מטעמי נוחות בלבד ולא תגבלנה או תשפענה בכל דרך אחרת על תנאים אלו.

  סעיף 3 – דיוק, שלמות וזמינות המידע

  אנו מסירים מעצמנו כל אחריות למקרה בו המידע המוצג באתר זה אינו מדויק, מלא או עדכני. החומר באתר זה מסופק למידע כללי בלבד ואין להסתמך עליו או להשתמש בו כבסיס היחיד לקבלת החלטות ללא התייעצות עם מקורות מידע עיקריים, מדויקים יותר, מלאים יותר או עדכניים יותר. כל הסתמכות על החומר באתר זה הינה על אחריותך בלבד.

  אתר זה עשוי להכיל מידע היסטורי מסוים. מידע היסטורי, בהכרח, אינו עדכני ומסופק לעיונך בלבד. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את תכני אתר זה בכל עת, אך איננו מחויבים כלל לעדכן מידע כלשהו באתרנו. הינך מאשר כי באחריותך להתעדכן בשינויים באתר שלנו.

  סעיף 4 – שינויים בשירות ובמחירים

  מחירי המוצרים שלנו עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת.

  אנו שומרים לעצמנו את הזכות בכל עת לשנות או להפסיק את השירות (או כל חלק או תוכן ממנו) ללא הודעה ובכל עת.

  לא נישא באחריות כלשהי כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו בגין שינוי כלשהו, שינוי במחיר, השהיה או הפסקת השירות.

  סעיף 5 – מוצרים או שירותים (ככל שרלוונטי)

  מוצרים ושירותים מסוימים עשויים להיות זמינים באופן בלעדי דרך האתר. למוצרים או שירותים אלו עשויות להיות כמויות מוגבלות וניתן להחליפם או להחזירם רק בהתאם למדיניות ההחזרה שלנו.

  עשינו כל מאמץ להציג בצורה מדויקת ככל האפשר את הצבעים והתמונות של מוצרינו המופיעים בחנות. לא נוכל להבטיח שתצוגת צג המחשב שלך של צבע כלשהו תהיה מדויקת.

  אנו שומרים לעצמנו את הזכות, אך איננו מחויבים, להגביל את מכירות המוצרים או השירותים שלנו לאדם, אזור גאוגרפי או תחום שיפוט כלשהו. אנו עשויים לממש זכות זו על בסיס כל מקרה לגופו. אנו שומרים לעצמנו את הזכות להגביל את כמויות המוצרים והשירותים שאנו מציעים. כל תיאורי המוצרים או תמחור המוצרים כפופים לשינויים בכל עת וללא הודעה מוקדמת, בכפוף לשיקול דעתנו הבלעדי. אנו שומרים לעצמנו את הזכות להפסיק את שיווקו של מוצר כלשהו בכל עת. כל הצעה של מוצר או שירות כלשהם המוצעת באתר זה בטלה במקום בו היא אסורה.

  אנו לא מתחייבים כי איכות המוצרים, השירותים, המידע או כל חומר אחר שנרכש או הושג על ידך יענו על ציפיותיך, או שכל תקלת שירות תתוקן.

  סעיף 6 – דיוק הגבייה ומידע על חשבונות

  אנו שומרים לעצמנו את הזכות לסרב להזמנה כלשהי המתבצעת אצלנו. אנו רשאים, בכפוף לשיקול דעתנו הבלעדי, להגביל או לבטל כמויות שנרכשות לאדם, למשק בית או להזמנה. הגבלות אלו עשויות לכלול הזמנות שבוצעו באמצעות או תחת אותו חשבון לקוח, אותו כרטיס אשראי ו/או הזמנות המשתמשות באותה כתובת חיוב ו/או משלוח. במקרה של שינוי או ביטול הזמנה, אנו עשויים לנסות להודיע לך על כך באמצעות הודעה לכתובת הדואר האלקטרוני ו/או כתובת החיוב/מספר הטלפון שמסרת בעת ביצוע ההזמנה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות להגביל או לאסור הזמנות שעל פי שיקול דעתנו הבלעדי, נראות כאילו נמסרו על ידי סוחרים, משווקים או מפיצים.

  הינך מסכים לספק מידע רכישה ומידע חשבון עדכני, מלא ומדויק ביחס לכל הרכישות המבוצעות בחנות שלנו. הינך מסכים לעדכן מיידית את חשבונך וכל מידע אחר, כולל כתובת הדוא"ל שלך ומספרי ותאריכי התפוגה של כרטיסי האשראי שלך, כך שנוכל להשלים את העסקאות שלך וליצור איתך קשר לפי הצורך.

  לפרטים נוספים יש לעיין במדיניות ההחזרות שלנו.

  סעיף 7 – כלים אופציונליים

  אנו עשויים לספק לך גישה לכלים של צד שלישי עליהם איננו מפקחים ושאין לנו שום שליטה או מידע לגביהם.

  הינך מאשר ומסכים לכך שנספק גישה לכלים כאמור "כפי שהם" ו"כפי שזמין" ללא כל אחריות, מצג או תנאי מסוג כלשהו וללא כל תמיכה. לא נישא כל אחריות שקשורה או נובעת משימושך בכלי צד שלישי אופציונליים.

  כל שימוש שלך בכלים אופציונליים שמוצעים דרך האתר הוא על אחריותך ובכפוף לשיקול דעתך הבלעדי ועליך לוודא שאתה מכיר ומאשר את התנאים תחתם כלים אלו מסופקים על ידי ספקי הצד השלישי הרלוונטיים.

  אנו עשויים, בעתיד, להציע שירותים ו/או תכונות חדשות דרך האתר (כולל כלים ומשאבים חדשים). תכונות ו/או שירותים חדשים כאמור יהיו כפופים גם הם לתנאי שירות אלו

  סעיף 8 – קישורי צד שלישי

  תוכן, מוצרים ושירותים מסוימים שזמינים באמצעות השירות שלנו עשויים לכלול חומרי צדדים שלישיים.

  קישורי צד שלישי באתר זה עשויים להפנות אתכם לאתרי צד שלישי שאינם קשורים אלינו. איננו מתחייבים לבדוק או להעריך את התוכן או הדיוק ולא נישא באחריות כלשהי לחומרי או אתרי צד שלישי כלשהם, או לחומרים, מוצרים או שירותים אחרים של צדדים שלישיים.

  איננו אחראים לכל נזק או פגם שקשור לרכישה או לשימוש בסחורות, שירותים, משאבים, תוכן או כל עסקאות אחרות שנעשו למול אתרי צד שלישי כלשהם. עליך לבדוק היטב את המדיניות והנהלים של הצד השלישי ולוודא שאתה מבין אותם היטב לפני שתבצע עסקה כלשהי. תלונות, טענות, חששות או שאלות בנוגע למוצרי צד שלישי יש להפנות לצד השלישי.

  סעיף 9 – הערות משתמש, משוב והגשות אחרות

  אם, על פי בקשתנו, אתה שולח הגשות מסוימות (למשל רשומות לתחרות) או מבלי להתבקש על ידינו אתה שולח רעיונות יצירתיים, הצעות, תוכניות או חומרים אחרים כלשהם, בין אם באופן מקוון, בדוא"ל, בדואר, או אחרת (להלן יחדיו: "הערות"), הינך מסכים כי אנו רשאים, בכל עת וללא הגבלה, לערוך, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לתרגם ולהשתמש בכל מדיה אחרת  בהערות שתעביר אלינו. איננו מחויבים ולא נהיה מחויבים (1) לשמור הערות כלשהן בסודיות; (2) לשלם פיצוי בגין הערה כלשהי; או (3) להגיב להערה כלשהי.

  אנו עשויים, אך איננו מחויבים, לפקח, לערוך או להסיר תכנים שאנו קובעים, על פי שיקול דעתנו הבלעדי, כי אינם חוקיים, פוגעניים, מאיימים, מוציאי דיבה, מכפישים, פורנוגרפיים, מגונים או בלתי רצויים בכל דרך אחרת או מפרים את זכויות הקניין הרוחני של צד כלשהו, או את תנאי השירות להלן.

  הינך מתחייב שהערותיך לא יפרו שום זכות של צד שלישי כלשהו, כולל זכויות יוצרים, סימנים מסחריים, פרטיות, אישיות או כל זכות אישית או קניינית אחרת. בנוסף הינך מתחייב שהערותיך לא יכילו חומר משמיץ או בלתי חוקי, פוגעני או מגונה בכל דרך אחרת, או שיכילו נגיף מחשב או תוכנה זדונית אחרת כלשהי העלולה לפגוע בדרך כלשהי בהפעלת השירות או אתר קשור כלשהו. אינך רשאי להשתמש בכתובת דואר אלקטרוני כוזבת, להתחזות לאחר, או להטעות אותנו או צדדים שלישיים בכל הנוגע למקור של הערות כלשהן. אתה האחראי הבלעדי לכל הערה שתמסור ולרמת דיוקה. אנו מסירים מעצמנו כל אחריות ולא נישא באחריות כלשהי להערות שפורסמו על ידך או על ידי צד שלישי כלשהו.

  סעיף 10 – מידע אישי

  מסירת המידע האישי שלך דרך החנות כפופה למדיניות הפרטיות שלנו. לצפייה במדיניות הפרטיות שלנו.

  סעיף 11 – שגיאות, אי דיוקים והשמטות

  לעיתים עשוי להיות מידע באתרנו או בשירות המכיל שגיאות דפוס, אי דיוקים או השמטות העשויים להתייחס לתיאורי מוצרים, תמחור, מבצעים, הצעות, דמי משלוח למוצרים, זמני משלוח וזמינות. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לתקן שגיאות, אי דיוקים או השמטות, ולשנות או לעדכן מידע או לבטל הזמנות אם מידע כלשהו בשירות או באתר קשור כלשהו אינו מדויק בכל בעת וללא הודעה מוקדמת (כולל לאחר שהגשת את הזמנתך).

  איננו מתחייבים לעדכן, לתקן או להבהיר מידע בשירות או באתר קשור כלשהו, לרבות, אך לא רק, מידע לגביי מחירים, למעט כנדרש בחוק. אין לראות בשום עדכון או תאריך ריענון המיושם בשירות או באתר קשור כלשהו, כאילו הוא מציין שכל המידע בשירות או באתר קשור כלשהו שונה או עודכן.

  סעיף 12 – שימושים אסורים

  בנוסף לאיסורים האחרים המפורטים בתנאי השירות, חל איסור על שימוש באתר או בתכניו: (א) למטרה בלתי חוקית כלשהי; (ב) לשידול אחרים לבצע או להשתתף בפעילות בלתי חוקית כלשהי; (ג) להפרת תקנות, כללים, חוקים או פקודות בינלאומיות, פדרליות, מחוזיות או מדינתיות כלשהן (ד) להפרת זכויות הקניין הרוחני שלנו או זכויות קניין רוחני של אחרים; (ה) כדי להטריד, להתעלל, להעליב, לפגוע, להשמיץ, להשמיץ, לזלזל, להפחיד או להפלות על פי מין, נטייה מינית, דת, מוצא אתני, גזע, גיל, מוצא לאומי או מוגבלות; (ו) למסירת מידע כוזב או מטעה; (ז) להפצת או העברת וירוסים או כל סוג אחר של קוד זדוני שמשמש או עשוי לשמש בדרך כלשהי המשפיעה על התפקודיות או הפעולה של השירות או של כל אתר קשור, אתר אחר או האינטרנט; (ח) לאיסוף או למעקב אחר מידע אישי של אחרים; (ט) להפצת דואר זבל וסכנות פישינג, פארם, פריטקסט, ספיידר, קרואל או סקרייפ; (י) לכל מטרה מגונה או בלתי מוסרית; או (יא) כדי להפריע או לעקוף את תכונות האבטחה של השירות או של כל אתר קשור, אתר אחר או האינטרנט. אנו שומרים לעצמנו את הזכות להפסיק את שימושך בשירות או באתר קשור כלשהו בגין הפרת מי מהשימושים האסורים.

  סעיף 13 – כתב ויתור על אחריות; הגבלת אחריות

  איננו מתחייבים או מבטיחים כי שימושך בשירות שלנו יהיה ללא הפרעה, בזמן, מאובטח או נטול שגיאות.

  איננו מתחייבים שהתוצאות העשויות להתקבל מהשימוש בשירות תהיינה מדויקות או אמינות.

  הינך מאשר כי מעת לעת אנו עשויים להסיר את השירות לתקופות בלתי מוגבלות או לבטל את השירות בכל עת, מבלי שנודיע לך על כך.

  אתה מאשר במפורש ששימושך או אי יכולת להשתמש בשירות, הינם תחת אחריותך הבלעדית. השירות וכל המוצרים והשירותים המועברים אליך באמצעות השירות מסופקים (למעט כפי שצוין במפורש על ידינו) "כפי שהם" ו"כפי שזמין" לשימושך, ללא כל התחייבות, אחריות או תנאי מסוג כלשהו שהוא, במפורש או במשתמע, כולל כל אחריות משתמעת או תנאי סחירות, איכות סחירה, התאמה למטרה מסוימת, עמידות, זכות בעלות ואי הפרה.

  סעיף 14 – נפרדות

  אם נקבע כי הוראה כלשהי תחת תנאי שירות אלו אינה חוקית, בטלה או בלתי ניתנת לאכיפה, הוראה כאמור תישאר ניתנת לאכיפה במידה המלאה המותרת על פי החוק החל, והחלק הבלתי ניתן לאכיפה ייחשב כנפרד מתנאי שירות אלו, קביעה כאמור לא תפגום בתקפותם ויכולת אכיפתם של מי מההוראות האחרות הנותרות.

  סעיף 15 – סיום

  החבויות ההתחייבויות של הצדדים שנוצרו לפני מועד הסיום ישרדו את סיום הסכם זה לכל דבר ועניין.

  תנאי שירות אלו תקפים אלא אם כן אתה או אנו מסיימים אותם. הינך רשאי לסיים תנאי שירות אלו בכל עת על ידי הודעה לפיה אינך מעוניין עוד להשתמש בשירותים שלנו, או במידה ותפסיק להשתמש באתר שלנו.

  אם, על פי שיקול דעתנו הבלעדי, נכשלת, או שאנחנו חושדים כי נכשלת, בעמידה בתנאי כלשהו או בתנאי שירות אלו, אנו עשויים לסיים את ההסכם בכל עת וללא הודעה מראש, ותישאר אחראי לתשלום כל הסכומים המגיעים לנו עד וכולל תאריך הסיום; ו/או עשויים בהתאם למנוע ממך גישה לשירותים שלנו (או לכל חלק מהם).

  סעיף 16 – הסכם שלם

  כישלוננו במימוש או אכיפת זכות או הוראה כלשהם תחת תנאי שירות אלו לא יהוו ויתור על כל זכות או הוראה כאמור.

  תנאי שירות אלו וכל תנאי מדיניות או כללי פעולה שמפורסמים על ידינו באתר זה או ביחס לשירות מהווים את כלל ההסכמות וההבנות בינך לביננו, מגדירים את שימושך בשירות, וקודמים לכל הסכמם, הודעה והצעה קודמים או עכשוויים, בין אם בעל פה ובין בכתב, בינך לביננו (כולל, אך לא רק, כל הגרסאות הקודמות של תנאי השירות).

  כל אי בהירות ביחס לפירוש תנאי שירות אלו לא תפורש כנגד הצד המנסח.

  סעיף 17 – שינויים בתנאי השירות

  ניתן לעיין בגרסה העדכנית ביותר של תנאי השירות בכל עת בדף זה.

  אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן, לשנות או להחליף, בכפוף לשיקול דעתנו הבלעדי, כל חלק בתנאי שירות אלו על ידי פרסום עדכונים ו/או שינויים באתר האינטרנט שלנו. באחריותך לבקר באתר הרשת שלנו מדי פעם להתעדכנות בשינויים. המשך הביקור או השימוש שלך באתר שלנו או בשירות לאחר פרסום שינויים כלשהם בתנאי שירות אלו מהווה הסכמה לשינויים הללו.

  סעיף 18 – מידע ליצירת קשר

  שאלות אודות תנאי השירות יש לשלוח לכתובת info@anatboutique.com

  WhatsApp 054-665-8440

  0
   0
   Your Cart
   Your cart is emptyReturn to Shop